Sazinies ar mums: +371 63807135

SIA "Saldus siltums" 
Pilsētas apgāde ar siltumenerģiju

Siltumenerģijas, elektroenerģijas ražošana, siltumtehnisko un citu būvju un iekārtu celtniecība

Vaicā mums

Saldus siltums

SIA “Saldus siltums” (turpmāk Sabiedrība) reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1994. gada 24. novembrī, kā Saldus pilsētas pašvaldības uzņēmums ar reģistrācijas Nr. 48503003963. Pamatojoties uz Saldus pilsētas domes 2003. gada 9. oktobra lēmumu, 2003. gada 19. decembrī uzņēmums reģistrēts Komercreģistrā, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saldus siltums”.

Sabiedrības pamatdarbības veidi ir:

  • siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un realizācija,

  • elektroenerģijas ražošana,

  • siltumtehnisko un citu būvju un iekārtu celtniecība, ekspluatācija, remonti, saskaņā ar Statūtiem un licencēm.

SIA “Saldus siltums” piegādā siltumenerģiju un karsto ūdeni lielākajai Saldus pilsētas daļai, aptverot objektus, kuros atrodas dzīvojamās ēkas ar vairāk nekā 2 000 abonentiem, valsts iestādes, pašvaldības iestādes un citi patērētāji.

Aktualitātes

Aprīlī spēkā esošais siltumenerģijas tarifs 56.86 EUR/MWh.
Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu.

Paziņojums par tarifa projektu

SIA”Saldus siltums” reģ. Nr.48503003963, Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV-3801, 2019. gada 10.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza SIA ”Saldus siltums” siltumemerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSiltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs
Spēkā esošais tarifs *(bez PVN)

56.86

Piedāvātais tarifs(bez PVN)

61.62

Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).

8.37 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020.gada 1. janvāri.
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar

  • gāzes koģenerācijas iekārtas darbības pārtraukšanu,
  • iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām un
  • siltumenerģijas ražošanā izmantotā kurināmā cenu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var:

Mazā ielā 6, Saldū, Saldus novads, LV-3801, 
darba dienās no pl. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar SIA ”Saldus siltums” administrācijas darbinieku pa tālruni 28 350 803 vai e-pasta adresi: saldus.siltums@saldus.lvPriekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt

  • Mazā ielā 6, Saldū, Saldus novads, LV-3801, e-pasta adrese: saldus.siltums@ saldus. lv, kā arī
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv
20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Siltumenerģijas patēriņi dzīvojamās ēkās

Siltumenerģijas patēriņi dzīvojamās ēkās
"Saldus Siltums" SIA- Siltumapgāde un siltumtīkli | +371 63807135

Kontakti
Adrese: Mazā iela 6, Saldus, LV-3801
Tālrunis: +371 63807135
E-pasts: saldus.siltums@saldus.lv

Darba laiks
Darbdienās: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Sestdienās/svētdienās: brīvs

Rekvizīti
Juridiskais nosaukums: SIA "Saldus siltums"
Juridiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus,
 LV-3801
Reģistrācijas numurs: 48503003963